ارتقاء عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود به مرتبه استادیاری
دوشنبه 25 دی 1396

ارتقاء عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود به مرتبه استادیاری

ارتقاء عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود به مرتبه استادیاری

برگزاری امتحانات پایان ترم 97-96 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
یکشنبه 17 دی 1396

برگزاری امتحانات پایان ترم 97-96 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

برگزاری امتحانات پایان ترم 97-96 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود توسط اعضای محترم هیأت علمی ،اساتید وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های هشترود وچاراویماق در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود
سه شنبه 12 دی 1396

دیدار نماینده محترم مردم شهرستان های هشترود وچاراویماق در مجلس شورای اسلامی با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود

سید حمزه امینی نماینده مردم شهرستان های هشترود وچاراویماق، در مجلس شورای اسلامی با دکتر ناصر محب علی پور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود دیدار و گفت و گو کرد:

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم
یکشنبه 3 دی 1396

دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم

◀️ دانشجویان محترم جهت دریافت كارت ورود به جلسه امتحانی از هفته آینده 13 دیماه به آموزش دانشگاه مراجعه نمایید

کسب مدال برنز مسابقات ووشو دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، توسط برادر میلاد حسن زاده
سه شنبه 28 آذر 1396

کسب مدال برنز مسابقات ووشو دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، توسط برادر میلاد حسن زاده

کسب مدال برنز مسابقات ووشو دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی، توسط برادر میلاد حسن زاده