قابل توجه عموم همشهریان محترم ؛ گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود کارگاهی در خصوص حضانت کودکان پس از طلاق برگزار می کن

ارسال شده در تاریخ : شنبه 18 اسفند 1397
قابل توجه عموم  همشهریان محترم ؛ گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود کارگاهی در خصوص حضانت کودکان پس از طلاق برگزار می کن

قابل توجه عموم همشهریان و خانواده های محترم دانشجویان و اساتید دانشگاه های آزاد و پیام نور هشترود ؛ 

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود کارگاهی در خصوص حضانت کودکان پس از طلاق برگزار می کند

آخرین اخبار